Waarom / Pourquoi ?

En tant que développeur informatique et juriste qui :

et qui possède un intérêt particulier pour tout ce que l'innovation, numérique en particulier, peut apporter au service public, il est pénible de voir la Justice se faire privatiser morceau par morceau. Comme si c'était inévitable.

À travers différentes rencontres et manifestations, il me parait clair que la volonté d'entamer une vraie transformation numérique existe bel et bien, mais que ceux qui ont une vision claire pour la mener sont trop rares, et pas en mesure de la défendre.

Soit. Je ne travaille pas pour la Justice, je suis incapable de l'assister et d'entamer la transformation nécessaire de l'intérieur. Heureusement que de l'extérieur, avec les outils et les procédés qui sont à notre disposition, d'autres voies, d'autres approches sont possibles...


Als IT-ontwikkelaar en jurist die:

en een bijzonder interesse heeft in wat berijkt kan worden bij de overheid op vlak van innovatie en vooral digitalisatie, is het pijnlijk om te zien dat Justitie stukje bij beetje wordt geprivatiseerd. Alsof het onvermijdelijk is.

Na verschillende ontmoetingen en evenementen lijkt het mij duidelijk dat de wil om een ​​echte digitale transformatie te starten inderdaad bestaat, maar dat er maar weinig personen zijn die een duidelijk idee hebben van hoe dit zou moeten verlopen, laat staan een positie hebben om deze te verdedigen.

Soit. Ik werk niet voor Justitie, ik kan niet van binnenuit helpen en de nodige transformatie in gang brengen. Gelukkig zijn er van buitenaf, met de tools en procedures die ons ter beschikking staan, andere wegen, andere benaderingen mogelijk...


Pieterjan Montens

linkedin - twitter - Github - Website